Agencja celna Alfa ze statusem upoważnionego przedsiębiorcy AEO

Agencja Celna Alfa ze statusem upoważnionego przedsiębiorcy AEO

Agencja Celna Alfa Sp. z o.o. pozytywnie przeszła w 2018 roku ponowną ocenę statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO przeprowadzoną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

W dniu 01 maja 2016 weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. Zgodnie z nimi, wszystkie świadectwa AEO wydane przed ww, datą musiały do 30 kwietnia 2019 r. zostać zweryfikowanie przez organ celny. Weryfikacja ta miała na celu potwierdzenie, czy podmioty posiadające pozwolenia wydane na starych zasadach, spełniają przewidziane przez nowe przepisy kryteria i warunki, do dalszego posiadania takich pozwoleń.

 

Agencja Celna Alfa z pozytywnym audytem świadectwa AEO

Agencja Celna Alfa z pozytywnym wynikiem.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku przeprowadził audyt naszego świadectwa AEO nr PLAEOC320000160089, który zakończył się pozytywnie.potwiedzajac, że:

– przestrzegamy przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych. Organ celny sprawdzał niekaralność członków zarządu oraz pracowników odpowiedzialnych w firmie za sprawy celne oraz wyniki prowadzonych w stosunku do nas kontroli oraz postępowań celnych
i podatkowych.;

– posiadamy skuteczny system zarządzania ewidencją handlową i transportową, umożliwiający właściwe prowadzenie kontroli celnych. Ocenie podlegał między innymi: obieg dokumentacji, systemy rachunkowości i logistyczne, w tym możliwości pozyskiwania z nich wiarygodnych danych, a także stosowanie środków zabezpieczających systemy informatyczne oraz chroniących dokumentację;

– posiadamy dobrą sytuację finansową pozwalają na wypełnianie zobowiązań. O kondycji finansowej świadczy nie tylko wywiązywanie się z obowiązków o charakterze publicznoprawnym, ale także z zobowiązań finansowych wobec kontrahentów;

– spełniamy warunek w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych naszą działalnością. Oznacza to, że posiadamy doświadczanie i mamy wykwalifikowaną kadrę. Badaniu  podlegały kwalifikacje wszystkich naszych pracowników zajmujących się obsługą celną, w tym ich doświadczenie, uzyskane uprawnienia zawodowe,
a także odbyte szkolenia czy kursy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy a także zapoznania się z pełną ofertą usług świadczonych przez spedycję Alfa Forwarding: http://www.alfaforwarding.pl

                                                                                          Zarząd Alfa Agencja Celna sp. z o.o.

Close Menu